Kiełbasa lisiecka (A. Siudek) / kg

37.60 PLN


  • 76f70fbaab9df2496902f1840392f71a.jpg

Kiełbasa lisiecka, z etykietą z oznaczeniem geograficznym. Mięso siekane, a nie mielone, wędzona (120 g mięsa użyto do przygotowania 100 g gotowego środka spożywczego). Jedynym użytym do jej przygotowania środkiem konserwującym jest nieduża ilość peklosoli. Minimalna ilość, jaką można zamówić to około 0,3 kg.

 

mięso wieprzowe, sól peklująca E-250, czosnek, pieprz

Plik Nazwa Opis
Chronione Oznaczenie Geograficzne Chronione Oznaczenie Geograficzne

Chronione oznaczenie geograficzne (ang. protected geographical indication, PGI) - jest również kategorią produktów wytwarzanych w konkretnym regionie, miejscu lub (wyjątkowo) w państwie. Związek produktu z regionem nie musi być jednak tak ścisły jak w wypadku produktu z Chronioną Nazwą Pochodzenia. W wypadku produktu CH.O.G.:

  • Wyrób chroniony musi być produkowany w regionie z którego wynika jego nazwa, ale przebiegać tam musi tylko jedna z faz wytwarzania (produkcja, przetwarzania lub przygotowanie). Np. mięso na Kiełbasę Lisiecką może być pozyskiwane z innych regionów, ale proces produkcji musi odbywać się w okolicach Liszek i Czernichowa.
  • Wyrób musi mieć silny związek z miejscem pochodzenia. Cechy wyrobu nie muszą jednak wynikać bezpośrednio z charakteru przyrodniczego lub kulturowego miejsca powstania.