Slide background
Slide background
Slide background

Krystyna Kopeć

Gospodarstwo tradycyjne - około 5 hektarów. Niewielka hodowla krów, kur i kaczek, a także uprawa jarzyn i ziemniaków. Nie stosuje środków ochrony roślin oraz sztucznych nawozów, wyłącznie własny obornik. Gospodarstwo otrzymało certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski, który jest przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.