Fasola Jaś tyczny - suchy 0,5 kg

Fasola Jaś tyczny - suchy 0,5 kg / op.

14.50 PLN


    Brak danych

Suche nasiona, sprzedawane w porcjach po 0,5 kg. Uprawa tradycyjna.

Plik Nazwa Opis
Brak danych