Szynka Podstolego bez konserwantów (Gawor) / kg

50.00 PLN


  • 8e244ff30609cbbfe7fc6986d3fa9dea.jpg
  • 8345bf0b3448e518fe24c610920bcd7f.jpg
  • c0edef297a0e0a6608a48084d2494f95.jpg

Legendarna szynka marynowana w zalewie ziołowej, wędzona tradycyjnie (100 g wyrobu wyprodukowano ze 125 g mięsa). Produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minimalna ilość, jaką można zamówić to jedna szynka, około 0,4 kg.

mięso wieprzowe, przyprawy naturalne, sól himalajska

Plik Nazwa Opis
Dziedzictwo Kulinarne Małopolska Dziedzictwo Kulinarne Małopolska

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska ma na celu przede wszystkim promocję żywności naturalnej (tradycyjnej, lokalnej, regionalnej, ekologicznej). Od lipca 2014 roku Małopolska jest częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK), która istnieje od 1995 r. Skupia producentów, przetwórców, restauratorów, sprzedawców z poszczególnych regionów Europy, ma też na celu zachowanie i rozwój tradycji kulinarnych, charakterystycznych dla regionów. Regionalne Dziedzictwo Kulinarne można traktować jako specyficzny „znak jakości” dla żywności lokalnej, ekologicznej, naturalnej, tradycyjnej i regionalnej.

Jakość Tradycja Jakość Tradycja

„Jakość Tradycja” to system, w którym do produkcji używa się wyłącznie surowców, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów GMO. W systemie tym uczestniczą jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter. Ponadto produkty te posiadają szczególną jakość lub reputację odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii. W przypadku produktów produkcji podstawowej dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa lub tradycyjna odmiana. Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 r. Ponadto za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50-letnią historię wytwarzania.

Więcej informacji o systemie „Jakość Tradycja” można znaleźć na stronie internetowej http://www.produktyregionalne.pl/biuletyn.html

Produkt Lokalny z Małopolski Produkt Lokalny z Małopolski

Certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski wyróżnienia wysokiej jakości produkty, produkowane na terenie Małopolski. Znak pomarańczowej gwiazdki ma ułatwić konsumentom codzienne zakupy, a najlepszych producentów wsparł w rozwoju swojej działalności na konkurencyjnym rynku.

Certyfikatem wyróżniane są te gospodarstwa i produkty, które są nierozerwalnie związane ze swoim miejscem pochodzenia, same produkty i ich składniki są w pełni identyfikowalne, a ich wyjątkowy smak zawdzięczają warunkom przyrodniczym Małopolski i tutejszej tradycji. Zasady certyfikacji autentyczności produktów przetworzonych oraz gospodarstw rolnych, z których pochodzą produkty nieprzetworzone są dostępne na stronie www.produktlokalny.pl