Slide background
Slide background
Slide background

Gospodarstwo Rolne Ewa Grabacka

Gospodarstwo Rolne Pani Ewy Grabackiej, usytuowane jest w malowniczych Poznachowicach. Jest to rodzinne gospodarstwo, w którym cała rodzina oddaje się z pasją hodowli krów mlecznych. 

Nasze krowy nie tylko cieszą się luksusowym życiem na własnych pastwiskach, lecz także korzystają z najwyższej jakości własnego zboża.